Inloggen

Alumnilezing - 28 juni

28 juni 2018

In de serie alumnibijeenkomsten op het Gemeentelijk Gymnasium organiseren we opnieuw een interessant forum over een actueel onderwerp, met sprekers die allen oud-leerling zijn van onze school. Dit keer stellen we de ontwikkelingen in de medische wereld centraal.

Er verandert veel, in rap tempo. Technologisch gebeurt er van alles, robotisering brengt de zorg dikwijls op een hoger plan en maakt behandelingen kosteneffectiever. Maar er spelen ook ethische kwesties. Rondom privacy en digitalisering, bijvoorbeeld. En door voortschrijdend onderzoek en innovaties worden mensen steeds ouder. Wie gaat de zorg voor deze steeds groter wordende groep op zich nemen? En betalen? Moet je eigenlijk alles wat medisch mogelijk is, wel willen? Waar ligt de grens? Wil jij weten of je een erfelijke, dodelijke ziekte onder de leden hebt of liever niet? Gaat kwaliteit van leven boven de lengte van dat leven? En hoe zit het met de individuele verantwoordelijkheid van de patiënt, inzet van kostbare medicatie in relatie tot betaalbaarheid, en hoe zit het met het bedrijfsleven en het maken van winst in de zorg?

Kortom, een onderwerp met talloze invalshoeken en perspectieven. Onder leiding van moderator Laura Koppenberg, voorzitter van het alumnibestuur, gaan oud-leerlingen, zowel ervaren artsen als studenten die straks in de zorg aan de slag gaan, met elkaar en het publiek in gesprek, aan de hand van stellingen en de persoonlijke ervaringen en visie van de panelleden.

Van links naar rechts: Nynke Klaassens, Casper Tax, Anne Linde Mak, Caroline de Booij en moderator Laura Koppenberg
Het forum bestaat uit: Nynke Klaassens (examenjaar 1981, werkzaam als specialist ouderenzorg in o.a. verpleeghuizen op het gebied van dementie-diagnostiek), Casper Tax (examenjaar 2006, werkzaam op de afdeling Chirurgie van Haaglanden Medisch Centrum), Anne Linde Mak (examenjaar 2011, 5e jaars student Geneeskunde Groningen, zie ook het filmpje hieronder) en Caroline de Booij (examenjaar 2013, eerstejaars masterstudie ‘Biomedical Sciences - Neurobiology’, UvA). 

Datum: donderdagavond 28 juni a.s.
Locatie: Gemeentelijk Gymnasium, toneelzaal van het Balneum, Badhuislaan 10A, Hilversum.
Tijd:  Er is inloop mogelijk vanaf 19.15 uur, we starten het programma om 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur is er alle gelegenheid bij een drankje en een hapje elkaar te ontmoeten.

Een hartelijke groet namens het alumnibestuur,
Laura Koppenberg, Carolien Barkey Wolf, Marya de Haas en Angélique van der Lee


Ik ben Anne Linde Mak, eindexamenjaar 2011. Ik ben nu vijfdejaars geneeskundestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na onder andere een jaar in Boston, VS onderzoek gedaan te hebben in de transplantatiegeneeskunde ben ik nu sinds enkele maanden naar Deventer verhuisd om een jaar lang coschappen te lopen in het Deventer Ziekenhuis. Ik ben erg benieuwd naar hoe mijn toekomstig beroep als arts er uit zal gaan zien, en hoe het vak met (technologische) ontwikkelingen zal gaan veranderen, en ik kijk er naar uit om het hierover te hebben op het forum op 28 juni!
 
Tot binnenkort!
 
Groeten, Anne Linde​