Inloggen

Een indruk van de reunistendag

10 november 2018

“50 leerlingen in de klas .... en ze letten nog op ook .... 

De reactie van een van de oud-docenten die op zaterdag 10 november jl. een lesje gaven aan hun oud-leerlingen. De aanleiding: de Reünistendag ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van de school.


 
Dank zij de social media inspanningen van de jongere garde onder de oud-leerlingen gaven dit jaar meer dan ooit jongere generaties acte de présence. De Reünistendag bestond dit jaar behalve uit veel bijpraten met jaargenoten ook uit een forumdiscussie in het Gymnasion tussen Laura Koppenberg, voorzitter a.i. van de Stichting Alumni GGH enerzijds en vier oud-leerlingen anderzijds: journalist Hugo Arlberg, architect Lisanne Rissik, docent virtual reality Sammie de Vries en ontwerper Govert Flint. Het onderwerp was het effect van digitalisering op de arbeidsmarkt. Interactie tussen panel en moderator en dialoog met de zaal leverde wat voorzichtige conclusies op: de voordelen van digitalisering wegen nog net iets zwaarder dan de nadelen, privacy bestaat niet echt meer en: we moeten goed opletten - het tempo noch de aard van technologische ontwikkelingen zijn in principe onstuitbaar. Reden te meer op onze zaak te letten: soms is bijvoorbeeld wetgeving nodig om ongewenste effecten te voorkomen.
Voor het volgende contact met onze oud-leerlingen hoeven we gelukkig geen vijf jaar te wachten: op donderdag 16 mei is het eerstvolgende alumni event. Bijzonderheden volgen via de website alumni.gymnasiumhilversum.nl en social media.
Ut semper sit in flore!