Inloggen

GGH is excellente school geworden

22 januari 2018

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) ontving op maandag 22 januari 2018 het predicaat Excellente School van de Inspectie van het Onderwijs. Nadat de school in 2017 al tot een van de 24 Vwo-scholen behoorde die door de Inspectie van het Onderwijs als “Goed” beoordeeld werd, mag de school zich nu ook rekenen tot de groep van scholen die zich de komende drie jaar Excellent mag noemen.  
 

 
De jury van de Excellente Scholen roemt in haar rapport het heldere en relevante excellentieprofiel van de school: ‘… aandacht voor de ontwikkeling van de leerling tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nu en in de toekomstige samenleving … ‘.  De goede organisatie wordt genoemd als een belangrijk succeselement. ‘De participatie van de leerlingen in alle projecten en met name in het Leadershiptraject, demonstreert dat de aanpak ook goed past bij het principe van het excellentieprofiel. Docenten leven hun  praktijk voor aan de leerlingen. Dat resulteert in een kwalitatieve verbetering van de didaktiek. Er is daadwerkelijk een lerende gemeenschap gecreëerd.’ De jury constateert dat ‘het resultaat van het excellentieprofiel tot in de haarvaten van de school voelbaar is.’

Meer informatie is te vinden op de site van www.excellentescholen.nl  
Juryrapport GGH