Inloggen

Over de Stichting Alumni GGH

Stichting Alumni Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is in augustus 2013 opgericht ter gelegenheid van het toen 100-jarige bestaan van ‘ons’ gymnasium. 

De Stichting stelt zich ten doel duurzame, wederkerige en vruchtbare relaties op te bouwen. Tussen oud-gymnasiasten onderling en tussen de leerlingen van toen en nu. Dat doet zij o.a. door het organiseren van evenementen, het werven en toekennen van financiële middelen en het uitwisselen van kennis en kunde. Leden van de Stichting dragen op die manier bij aan het profiel en de ontwikkeling van de school en haar leerlingen.

Niet zelden gaan kinderen van oud-gymnasiasten later zelf naar ‘het gym’. Zo wordt betrokkenheid bij onze school vaak van generatie op generatie doorgegeven. Jaarlijks sluiten steeds meer oud-gymnasiasten zich bij de Stichting aan, omdat ze voelen dat de jaren op ‘het gym’ van wezenlijk belang zijn geweest voor hun verdere ontwikkeling. 

Onze ambitie is een bloeiend alumniprogramma met actieve leden die een steentje willen bijdragen op een manier die bij ze past. 

Drie pijlers
De Stichting richt zich op drie pijlers, te weten communicatie, fondsenwerving en evenementen. Zij werkt hierin nauw samen met het schoolbestuur. 

Via communicatie over de activiteiten van het gymnasium, over bekende en minder bekende oud-leerlingen, en over de stichting zelf wil de Stichting Alumni interactie en betrokkenheid tussen huidige en oud-leerlingen vergroten. De website en Facebookpagina fungeren als platform voor informatiedeling, waar alumni elkaar ontmoeten en verbindingen worden gelegd. 

Fondsenwerving heeft als doel de huidige leerlingen financieel te ondersteunen bij extra-curriculaire activiteiten in aanloop naar een vervolgstudie en latere maatschappelijke carrière. Zo financiert de Stichting Alumni GGH een internationaal programma voor een select aantal leerlingen uit het vijfde jaar in samenwerking met Stonehill College, nabij Boston, in de Verenigde Staten. 

Door het jaar heen organiseert de Stichting een reeks evenementen, zoals lezingen en masterclasses door oud-gymnasiasten. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor de organisatie van de vijfjaarlijkse lustrumviering en reünistenactiviteiten, in nauwe samenwerking met het leerlingenbestuur van de HGB.  

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Alumni GGH bestaat momenteel uit 9 leden. De drie aandachtsgebieden zijn ondergebracht in subcommissies. Het bestuur komt plenair minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en is vertegenwoordigd bij belangrijke evenementen van de school, waaronder de jaarlijkse diploma-uitreikingen.
 

Laura Koppenberg voorzitter a.i. examenjaar 1991
Freek Reijmerink fondsenwerving  examenjaar 2011
Marjolein van der Linden fondsenwerving examenjaar 1982
Mariet Westermann fondsenwerving examenjaar 1980
Jasper Nip  communicatie  examenjaar  2013
Carolien Barkey Wolf evenementen  conrector
Marya de Haas evenementen   docent Frans, decaan
Sebastian Hinse evenementen  examenjaar  2012
Angélique van der Lee evenementen hoofd administratie


Mijn naam is Laura Koppenberg-van Koutrik.

Met veel plezier zat ik van 1985 tot 1991 op het Gemeentelijk Gymnasium, tegenwoordig GGH.Ik heb er een leerzame, maar vooral ook plezierige en inspirerende tijd gehad. Dankzij de kleinschaligheid, het gymnasiaal onderwijs en de aandacht die er was voor creativiteit, zoals cabaret, toneel en muziek. Iets waar ik nog elke dag de vruchten van pluk. 

Naarmate ik ouder word, zie ik steeds meer hoe deze vorm van onderwijs mede richting heeft gegeven aan mijn competenties en ambities. Op het gymnasium werd de basis gelegd voor de onderzoekende houding waarmee ik de wereld tegemoet treed, met een positief kritische insteek en een brede belangstelling voor uiteenlopende onderwerpen.

Ik vind het belangrijk om de trots die ik voel voor het ‘instituut gymnasium’ uit te dragen en iets terug te doen voor de school. Daarom ben ik voorzitter a.i. en bestuurslid van de Stichting Alumni GGH.

Door het verbinden van oud-leerlingen met huidige leerlingen wil de alumnivereniging bijdragen aan kennisdeling en wederzijdse inspiratie, over de generaties heen. Een duurzame, wederkerige relatie noemen wij dat. Via evenementen, zoals debatten en lezingen, versterken we het alumni-gevoel. Alumni kunnen, zowel financieel als in de vorm van kennis en kunde, huidige leerlingen steunen. Op die manier dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun leven na school.

Zo bouwen we, samen met het bestuur van de school, aan een levendig en vruchtbaar alumninetwerk en slaan we bruggen tussen gymnasiasten van toen en nu. 

Laura Koppenberg
Voorzitter a.i. 

Oud-leerlingen komen op de Agora huidige leerlingen voorlichten over de door hun gekozen studie/richting