Inloggen

Project Summerschool VS

Ons gymnasium heeft de ambitie om leerlingen in de zomer van leerjaar 4 naar 5 de gelegenheid te geven een Summer School programma van drie weken aan een universiteit in de Verenigde Staten te volgen. De leerlingen nemen kennis van het hoger onderwijs in VS en oriënteren zich op de mogelijkheden om na hun middelbare school een bachelor of master aan een universiteit aan de Oostkust van VS te volgen. We vragen jullie betrokkenheid bij dit bijzonder project.

Het programma wordt onderdeel van het studiekeuzetraject (LOB):

  1. Kennismaking met een andere cultuur
  2. Verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden
  3. Kennismaking met studeren in de VS
​Als Alumnivereniging van een openbare school hebben we ook een maatschappelijk verantwoordelijkheid om dergelijke initiatieven, die onderwijs en studie gerelateerd zijn, mogelijk te maken voor een grotere groep leerlingen van onze school. En niet alleen afhankelijk te laten zijn van privé initiatieven en zo te beperken tot een selecte groep.

Daarom zijn wij in de zomer van 2015 een pilot gestart met acht leerlingen, die met goede cijfers naar klas 5 bevorderd zijn. Zij volgden aansluitend op het einde van het schooljaar in de zomer van 2015, een drieweekse Summerschool aan het Stonehill College in Boston (Massachusetts) (www.stonehill.edu).


De activiteit bleek een succes en in de zomer van 2016 verbleef eveneens een groep vierdeklassers op de prachtige campus van Stonehill. En ook in de zomer van 2017 is een delegatie naar Boston afgereisd, Robbin Kramer heeft daarover een verslag geschreven dat u hier kunt lezen.  

De interesse om via een Summer school kennis te nemen van het hoger onderwijs in de VS leeft onder onze leerlingen. Deze extra-curriculaire activiteit sluit naadloos aan bij het onderwijskundige profiel van onze school. Dit willen we jaarlijks voor een substantieel aantal leerlingen organiseren en financieren. En daarvoor vragen we uw betrokkenheid en financiële steun.